Re: Oświadczenie Konfederacji Rodzimowierczej

1
21 sierpień

W ostatnim czasie środki masowego przekazu podały informację o przeprowadzeniu w Gdańsku przez osoby związane ze środowiskiem Krytyki Politycznej postrzyżyn oraz kosoplecin. Jak podano w relacji z owego wydarzenia miała ona w zamierzeniu swoich organizatorów charakter całkowicie świecki. Tymczasem oba rytuały są nierozerwalnie związane ze sferą sacrum, a tym samym nie mogą być oderwane od religijnego gruntu, na którym wyrosły. Jednocześnie wedle oświadczeń osób przeprowadzających owe tzw. obrzędy, nie wykluczały one możliwości przystąpienia przez osoby uczestniczące w nich do komunii w obrządku rzymsko-katolickim. Z punktu widzenia religii Słowian, która doznawała wielowiekowych prześladowań ze strony owego systemu religijnego należy uznać to za kuriozalne i pozbawione logiki. Zmusza to środowisko rodzimowierców polskich reprezentowane przez Konfederację Rodzimowierczą do uznania całego happeningu za nadużycie oraz wyrażenia stanowczego protestu.
[img]http://www.bogowiepolscy.net/gfx/image/ ... Bogom!.jpg[/img]
ODPOWIEDZ

Wróć do „A wici donoszą, że... - aktualności”

cron